XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Łódź, 3 - 6 września 2015r.

Organizatorzy

Organizatorami XII Zjazdu są Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Komitet naukowy:
 • prof. zw. dr.hab Dariusz Doliński
 • prof. zw. dr hab. Grzegorz Sędek
 • prof. UŁ dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
 • prof. UŁ dr hab. Jan Chodkiewicz
 • prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka
 • dr hab. Michał Bilewicz
Komitet organizacyjny:
 • prof. UŁ dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz (przewodnicząca)
 • dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski (sekretarz)
 • prof. UŁ dr hab. Piotr Łukowski
 • dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz
 • dr Maria Finogenow
 • dr Kuba Kryś
 • dr Edyta Łoboda-Świątczak
 • dr Katarzyna Walęcka-Matyja
 • dr Monika Wróbel
 • mgr Magdalena Kobylarczyk
 • mgr Anna Józefczyk
 • mgr Zofia Kabzińska
 • mgr Paulina Szymańska
ORGANIZATORZY
SPONSOR GŁÓWNY
SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI