XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Łódź, 3 - 6 września 2015r.

Rodzaje zgłoszeń

Zgłoszenia czynnego i biernego uczestnictwa przyjmowane się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Rejestrując wystąpienie, należy określić jego tytuł oraz zamieścić krótkie streszczenie (max. 2000 znaków ze spacjami, ok. 250 słów).

Możliwe jest zgłoszenie następujących form:
• referat;
• plakat;
• sympozjum.

Zgłoszenia sympozjum dokonuje osoba nim kierująca zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym streszczenie oraz listę wystąpień. Zaplanowano, że sympozjum będzie trwać ok.1,5 -2 h i będzie składało się z wystąpień 4-6 prelegentów oraz dyskusji.
Osoby uczestniczące w sympozjum są proszone o indywidualne zgłoszenie referatu, ze wskazaniem, do którego sympozjum on przynależy.

ORGANIZATORZY
SPONSOR GŁÓWNY
SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI