XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Łódź, 3 - 6 września 2015r.

Terminy i opłaty

Rejestracja czynnego uczestnictwa

Informacja o akceptacji wystąpień (referatów i plakatów) oraz sympozjów została rozesłana do 30 czerwca 2015 r. do pierwszych autorów.
W związku z dużą ilością zgłoszeń na warsztaty, informację potwierdzającą udział w warsztacie prześlemy Państwu do 15 lipca 2015 r.

Rejestracja biernego uczestnictwa

do 30 lipca 2015 r. – termin nadsyłania zgłoszeń biernego udziału (bez referatu/plakatu)

Opłata konferencyjna:

Do 30 lipca 2015 r.:

dla Członków PSPS - 300 zł
dla Członków Juniorów PSPS - 250 zł
dla Studentów (studiów magisterskich) - 150 zł
dla osób nie bedących studentami ani członkami PSPS - 350 zł

Po 30 lipca 2015 r. opłata konferencyjna wzrasta o 50 złotych.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat najpóźniej do 21 sierpnia 2015 r.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 32124030281111001029436023
jako odbiorcę wpisując: Instytut Psychologii, Smugowa 10/12, 91-433 Łódź,
a w tytule wpłaty podając: ”XII Zjazd PSPS imię i nazwisko"

Uwaga! W sytuacji dokonywania płatności z prywatnego konta wystawienie faktury na
instytucję jest możliwe jedynie wtedy, gdy w tytule przelewu znajdzie się następująca
informacja: „XII Zjazd PSPS; imię i nazwisko; nazwa reprezentowanej instytucji".

ORGANIZATORZY
SPONSOR GŁÓWNY
SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI