XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Łódź, 3 - 6 września 2015r.

Program zjazdu

Szczegółowy program XII Zjazdu PSPS

I Sesja plakatowa - Lista uczestników

II Sesja plakatowa - Lista uczestników

Goście zagraniczni
Tom_Postmes

Tom Postmes jest profesorem psychologii społecznej na Uniwersytecie w Groningen oraz Uniwersytecie w Exeter. Po uzyskaniu tytułu doktora w 1997 został wykładowcą na Uniwersytecie w Amsterdanie. W 2001r. dołączył do grona pracowników Uniwersytetu w Exeter, gdzie w 2004r. awansował na stanowisko profesora. Został nagrodzony m.in. przez Królewską Holenderską Akademię Sztuki i Nauki (1998) oraz Radę ds. Badania Zagadnień Społecznych i Gospodarczych (2003). Od 2007r. pracuje na Uniwersytecie w Groningen. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują problematykę procesu grupowego i komunikacji w małych zespołach oraz tożsamości społecznej. Wraz z Jolandą Jetten współredagował książkę “Individuality and the group: Advances in social identity” (Sage, 2006).

Daniel_Boduszek

Daniel Boduszek doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Ulster. Obecnie związany jest z Uniwersytetem w Huddersfield, Wielka Brytania, gdzie zajmuje dwa stanowiska: profesor nadzwyczajny psychologii kryminalnej oraz dyrektor Centrum Szkoleniowego Metod Badawczych (Quantitative Research Methods Training Unit - QRM-TU). Jest również założycielem i redaktorem naczelnym recenzowanego czasopisma naukowego – Journal of Criminal Psychology (ISSN 2009-3829), wydawanego przez Emerald Publishing Group Ltd. Dr Boduszek posiada szerokie doświadczenie w pracy w więzieniach, również w tych o zaostrzonym rygorze, w różnych krajach europejskich. Prowadzi również badania naukowe wśród więźniów na całym świecie, m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia, Pakistan, Tanzania, Karaiby i Polska. Wśród jego obecnych zainteresowań naukowych znajdują się psychopatia kryminalna, kryminalne struktury poznawcze, samobójstwo i zdrowie psychiczne w więzieniach, zabójstwa, recydywa oraz prizonizacja. Daniel Boduszek opublikował ponad 60 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jego praca badawcza jest rozpoznawalna na całym świecie i została uhonorowana takimi nagrodami jak Literati Network Awards for Excellence 2013, Albert Ellis Award for Research 2014.

ORGANIZATORZY
SPONSOR GŁÓWNY
SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI