XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Łódź, 3 - 6 września 2015r.

Warsztaty

Kontrolowanie błędu wspólnej metody (common metod bias) w badaniach kwestionariuszowych

Wiktor Razmus, Emilia Mielniczuk (Social Personality Psychology Lab)

3 września 2015r.
godz. 9:00-13:00
sala 117

Zwykle podczas badań kwestionariuszowych osoba badana otrzymuje narzędzia kwestionariuszowe do równoczesnego pomiaru wielu zmiennych. Używanie jednej metody zbierania danych może generować tzw. błąd wspólnej metody (common metod bias). Celem warsztatów jest zaprezentowanie, do jakiego stopnia błąd spowodowany użyciem jednej metody może wpływać na wyniki badań kwestionariuszowych. Przedstawione zostaną potencjalne źródła tego rodzaju błędu oraz procesy, poprzez które może on zniekształcać odpowiedzi respondentów. Na warsztatach omówione zostaną sposoby, które wdrożone na etapie konstrukcji kwestionariusza i prowadzenia badań, mogą skutecznie ograniczyć poziom błędu wspólnej metody. Przedstawione zostaną także techniki statystyczne umożliwiające kontrolę błędu na etapie analizy uzyskanych danych.

Wymagania wstępne: Znajomość konfirmacyjnej analizy czynnikowej i obsługi programu Amos, własny laptop z zainstalowanym darmowym oprogramowaniem AMOS i SPSS .

Zapisy: poprzez formularz rejestracyjny zjazdu (do wyczerpania liczby miejsc)

Pozostałe warsztaty

ORGANIZATORZY
SPONSOR GŁÓWNY
SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI