XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Łódź, 3 - 6 września 2015r.

Warsztaty

Metody statystyczne w R

Lilianna Jarmakowska – Kostrzanowska

3 września 2015r.
godz. 14:00-18:00
sala 116

R umożliwia dostęp do narzędzi statystycznych niezaimplementowanych w SAS/SPSS, co stanowi jego niewątpliwą przewagę nad innymi programami statystycznymi i sprawia, że warto uwzględnić go w swojej pracy naukowej.

Podczas tego warsztatu skoncentrujemy się na takich metodach statystycznych jak: analiza regresji (metodą nie tylko najmniejszych kwadratów), bootstrap, analiza czynnikowa (eksploracyjna i konfirmacyjna), analiza ścieżek, porównywanie grup (ANOVA) wykonywanych w R.

Warsztaty będą dotyczyć m.in. funkcji zaimplementowanych w R, których nie posiada SPSS, np. test White’a heterogeniczności rezyduów.
Ze względu na ograniczenia czasowe nie wszystkie techniki podane powyżej będą mogły być zrealizowane. Ostateczny wybór tematów zależy od preferencji uczestników.

Uczestnicy otrzymają skrypt z materiałami z warsztatu (PDF).

Wymagania wstępne: podstawa R (albo wiedza z pierwszej części warsztatu), znajomość statystyki (w zakresie metod wymienionych powyżej), własny laptop z zainstalowanym darmowym oprogramowaniem R (3.1.3, released on 2015-03-09, wersja: Smooth Sidewalk; do pobrania: http://r.meteo.uni.wroc.pl/) oraz R Studio (program wspomagający obsługę R, wersja RStudio Desktop; do pobrania: http://www.rstudio.com)

Zapisy: poprzez formularz rejestracyjny zjazdu (do wyczerpania liczby miejsc)

Pozostałe warsztaty

ORGANIZATORZY
SPONSOR GŁÓWNY
SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI